Skip to content

Llwybrau / Footpaths

https://publicrightsofway.anglesey.gov.uk/StandardMap.aspx

Gosodwyd giat mochyn newydd ar lwybr Mill Bank i Bachau yn ddiweddar (Awst 2021) ac diolchir y Cyngor Cymuned i holl wirfoddolwyr am ei gwaith a dyfalbarhad yn eu cyflawni. A new kissing gate on the Mill Bank to Bachau footpath was recently installed (August 2021) and the Community Council wishes to thank all those
volunteers for their work and perseverance.

Cofnodion-Cyfarfod-Pwyllgor-Llwybrau-CCCC-Footpath-Meeting-Minutes-30-Tachwedd-November-2020.pdf