Skip to content

Y Cyngor & Aelodau / The Council & Members.

Cynghorwyr Cyngor Cymuned Cwm Cadnant Community Councillors

Mr Alun Roberts (Cadeirydd & Cynghorydd Sirol / Chairman & County Councillor)

Ffon / Telephone: 01248 715837

Mr Tom Cooke (Is Cadeirydd / Vice Chairman) – Ffon / Telephone: 01248 811437

Mrs Nia Foulkes – Ffon / Telephone: 01248 713501

Miss Joan Kirkham – Ffon / Telephone: 01248 712601

Mr William Emrys Roberts

Mr Eurfryn Davies – Ffon  / Telephone: 01248 713464

Mr John Wyn Griffith – Ffon / Telephone: 01248 714883

Miss Sian Griffiths

Mr Gareth Grifffiths – Ffon / Telephone: 07885 613237

Mr John Griffiths – Ffon / Telephone: 01248 716655 / 07966 011580

CYNGHORYDD SIROL Mr Carwyn Jones COUNTY COUNCILLOR

Ffon / Telephone: 01248 450163 Symudol / Mobile: 07795 622025

CYNGHORYDD SIROL Mr Gary Pritchard COUNTY COUNCILLOR

Ffon Symudol / Mobile: 07866 762463 Email:  garypritchard@ynysmon.gov.uk