Skip to content

Polisiau & Dogfennau / Policies & Documents

header_home

Lluniau Dirnodau yr Ardal / Photographs of the Area’s Landmarks.

***

church
Dyddiau’r Eglwys nol i’r ganol oesoedd ac fe ail-adeiladwyd yn 1811/ St Tegfan’s Church dates back to the middle ages but was rebuilt in it’s present form in 1811.
schoolhouse
Hen Ty’r Ysgol wedi addasu yn 1901 / School House renovated in 1901

 

Village hall built in 1904 following a donation from the Rathbone family.
Adeiladwyd Neuadd y Plwyf yn 1904 ac fe rhoddir i’r Gymuned gan Teulu’r Rathbone o Lerpw. / The Village hall built in 1904 following a donation by the Rathbone family from Liverpool.

 

Windmill built in 1820 there were also two water mills. One of which was call cadnant or llandysilio mill.This was built in 1840 as a woolen mill.
Adeiladwyd Melin Wynt yn 1820 ac roedd Dwy Felin Ddŵr hefyd. Un ohonynt oedd Cadnant neu Felin Llandysilio. Adeiladwyd hwn yn 1840 fel melin wlân / Windmill built in 1820 there were also two water mills. One of which was called Cadnant or Llandysilio Mill. This was built in 1840 as a Woollen Mill.

 

Village drinking fountain 1899.  Paid for by Rathborn family.
Village drinking fountain 1899 paid for by Rathbone family / Ffynnon Yfed pentref 1899 y talwyd amdani gan deulu Rathbone. .

Register-of-Interest-Jan16-Mar17.pdf

Leave a Reply